top of page

Brukervilkår

1. Velkommen til Pashn


Takk for at du bruker Pashn! Disse vilkår og betingelser gjelder for vår tjeneste som tilbys gjennom våre mobilapplikasjoner («apper»), som alle eies og drives av Pashn AS, org.nr. 919 742 380 (heretter benevnt “Pashn”, “vi” og “oss”). Vi refererer til appen i denne avtalen, samt for den informasjon, ressurser, tjenester, produkter og verktøy tilbudt av oss, enten direkte eller indirekte ved bruk av Pashn, som «Tjenesten». Pashn sine mobilapplikasjoner blir også referert til som «appen». Ved å bruke Tjenesten eller ved å få tilgang til innhold eller materiale som er gjort tilgjengelig av Pashn gjennom Tjenesten, forstår du og aksepterer vilkårene i avtalen.

Avtalen din med oss inkluderer disse vilkårene og vår personvernerklæring, som du har tilgang til og kan gjennomgå i denne appen. Vilkårene og vår personvernerklæring blir referert til som «avtalene». Dersom du ønsker å se gjennom vilkårene i avtalene, kan du finne den gjeldende versjon inne på profilsiden i appen eller på vår nettside.

Les avtalene nøye, da de inneholder viktig informasjon om Tjenesten. Ved bruk erkjenner du at du har lest og forstått avtalene, at du aksepterer avtalene, og at du samtykker til å være bundet av avtalene. Hvis du ikke er enig i, eller ikke kan overholde avtalene, kan du heller ikke benytte Tjenesten.

Personer som oppretter brukerkonto kalles heretter for Brukere eller Brukeren.

2. Ansvarlig bruk


Ved å benytte Pashn, og gjennom Tjenesten få tilgang til informasjon, ressurser, rådgivning og verktøy tilbudt av oss, enten direkte eller indirekte, godtar du å bruke Tjenesten bare til de formål som er tillatt etter (a) disse vilkårene, (b) vår personvernerklæring og (c) gjeldende lover, reguleringer og annen allmenn akseptert praksis («akseptabel bruk»).

Du forstår og godtar at vi umiddelbart kan avslutte eller suspendere Pashn-kontoen din ved brudd på akseptabel bruk.

 

3. Rett til å benytte Pashn


Tjenesten tilhører Pashn eller Pashn sine lisensgivere. Vi gir deg som Bruker av Tjenesten en begrenset, ikke-eksklusiv, og gjenkallelig lisens, til å gjøre bruk av Tjenesten for ikke-kommersiell bruk av tjenesten ("lisensen"). Denne lisensen skal gjelde til den blir sagt opp av deg eller Pashn. Du innestår for, og godtar, at du utelukkende kan bruke Tjenesten til ikke-kommersielle formål, og at du ikke vil søke å kommersialisere Tjenesten. Med unntak av de rettighetene som uttrykkelig er gitt til deg i disse avtalene, gir Pashn deg ingen ytterligere rettigheter til Tjenesten.

Tjenesten ytes til deg som Bruker i form av en begrenset brukslisens. Pashn beholder eierskapet til alle kopier av Pashn-programvare og Tjenesten for øvrig, selv om du som bruker har lastet dette ned til dine mobile enheter. Du har ikke rett til å videreselge, lisensiere, rå over eller på annet vis utøve noen form for eierrettigheter knyttet til Pashn-programvaren, innholdet i Tjenesten eller Tjenesten for øvrig ut over å gjøre bruk av Tjenesten.

Alle Pashn’ varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre funksjoner fra Pashn-merket forblir eneeiendommen til Pashn eller dets lisensgivere. Avtalene gir deg ingen rettigheter til å bruke Pashn-merket til noe formål, verken kommersielt eller ikke-kommersielt.

Pashn kan etter eget skjønn iverksette tiltak som vi anser som egnet for å beskytte immaterielle rettigheter til enhver rettighetshaver.

 

4. Betaling og kansellering


Tilgang til Tjenesten krever at det tegnes et løpende abonnement. Abonnementet har en fast månedspris.

Betaling gjøres gjennom tredjeparts betalingsløsninger. Tredjepartsbetalingsløsninger kan ha egne gebyrer, som Brukeren må betale i henhold til fastsatte vilkår hos tredjeparten.

Pashn forbeholder seg retten til å justere prisen på abonnementet. Endring i pris har ikke tilbakevirkende effekt, men trer i kraft fra neste betaling i henhold til din abonnementsplan. 

Som bruker kan du til enhver tid kansellere ditt abonnement. Ved kansellering vil du beholde tilgangen til Tjenesten til betalingsperioden du har valgt er utløpt.

 

5. Registrering


Pashn kan kun benyttes av fysiske personer over 18 år.

Ved registrering må Brukeren oppgi sin epost-adresse, og velge et brukernavn og et passord.

Brukeren kan selv velge å oppgi flere opplysninger enn dette ved opprettelse av sin brukerkonto.

Det er ikke tillatt å registrere seg med andre personer sine personopplysninger, men Brukeren kan velge å være anonym og ikke oppgi eget navn. Ved bruk av Tjenesten bekrefter Brukeren at epost-adressen er riktig oppgitt, og at den skal holdes oppdaterte til enhver tid. Epost-adressen benyttes til å bekrefte brukerkontoen og til å få tilsendt nytt passord.

De opplysninger du oppgir om ditt forhold og din partner lagres kun lokalt på din mobil eller ditt nettbrett. Disse opplysningene er krypterte, og overføres ikke til Pashn.

Brukere er fullt ut ansvarlig for aktiviteten som skjer gjennom deres brukerkonto.

Pashn forbeholder seg retten til å fritt avvise registrering av Brukeren hvis Pashn mener det foreligger saklig grunn for å hindre bruk av Tjenesten, eksempelvis hvis det fremstår sannsynlig at Brukeren har til hensikt å misbruke Tjenesten.

Bruk av automatiserte systemer (bots o.l.) eller andre uetiske metoder til registrering av brukerkonto eller for å få tilgang til Tjenesten er ikke under noen omstendigheter tillatt. Brukeren er selv ansvarlig for brukerkontoen ikke benyttes av andre enn Brukeren selv. Ved uautorisert bruk eller mistanke om uautorisert bruk av brukerkontoen skal Pashn varsles umiddelbart.

 

6. Brukersikkerhet


Som skaper av din Pashn-konto har du tilgang og kontroll over Pashn-kontoen og enhetene som brukes til å få tilgang til Tjenesten. For å opprettholde kontrollen over kontoen og forhindre at noen får tilgang til kontoen, innestår du for å opprettholde kontrollen over enhetene som brukes til å få tilgang til Tjenesten og ikke avsløre passordet eller betalingsdetaljer knyttet til kontoen din for noen. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din eller sette kontoen din på vent for å beskytte deg, Pashn eller våre partnere fra forsøk på identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet. 

Ditt passord krypteres og kan ikke ses av Pashn. Det er ditt ansvar å ikke glemme ditt passord. Hvis du glemmer ditt passord, kan du få tilsendt et nytt. Ditt passord benyttes til å gjenopprette en kryptert kopi av dine data hvis du skulle miste din enhet hvor appen er installert. Hvis du ikke husker ditt passord ved innlogging på ny enhet, vil vi ikke kunne gjenopprette dine data.

 

7. Innhold i tjenesten


Tjenesten gir oppgaver, tips og refleksjoner til Brukeren for sitt parforhold. Enkelte deler av Tjenesten er avhengig av informasjon fra Brukeren. 

Brukeren er eneansvarlig for informasjonen som er oppgitt til Pashn. Du innestår for at du, i størst mulig grad i henhold til gjeldende rett, holder Pashn og dets lisensholdere skadesløs fra ethvert krav fra tredjepart som hevder at ditt innhold bryter med tredjeparts rettigheter, gjeldende lov, forskrifter eller øvrige juridiske krav, inkludert ethvert tap, alle kostnader og utgifter, som har oppstått i forbindelse med et slikt krav fra tredjepart. 

Videre, ved å besøke og få tilgang til Tjenesten aksepterer du at:

a) For å få tilgang til Tjenesten, blir du bedt om å oppgi din epost-adresse som en del av registreringsprosessen. Du innestår for at din epost-adresse er korrekt og oppdatert til enhver tid.

b) Du er selv ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjon som er knyttet til kontoer du benytter for å få tilgang til Tjenesten. Dermed er du også ansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av din konto.

c) Det er strengt forbudt å få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) Tjenesten på noen annen måte enn ved hjelp av de måtene vi tilbyr. Du samtykker til å avstå fra å få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) Tjenesten på noen automatiserte, uetiske eller ukonvensjonelle metoder.

d) Det er strengt forbudt å delta i enhver aktivitet som forstyrrer eller forhindrer Tjenesten, inkludert serverne og/eller nettverkene som tjenestene og ressursene våre ligger på eller er koblet til.

e) Forsøk på å kopiere, duplisere, reprodusere, selge eller videreselge Tjenesten er strengt forbudt.

f) Du er eneansvarlig for eventuelle konsekvenser, tap eller skader som vi direkte eller indirekte blir pådratt som en følge av uautoriserte aktiviteter utført av deg, som forklart ovenfor, og du anerkjenner at brudd på dette kan medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar.

g) I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende rett, samtykker du i å holde Pashn skadesløs for alle tap, utgifter, skader og kostnader, som følge av brudd på våre regler om skikk og bruk, eller som følge av mangelfull oppfyllelse av forpliktelser knyttet til kontoen din, pådratt av deg eller andre personer som bruker kontoen din. 

Ved bruk av Tjenesten i strid med Brukervilkårene, eller hvis Pashn mistenker at slike misbruk foreligger, kan Pashn suspendere og sperre Brukerens tilgang til Pashn på midlertidig eller permanent basis. Tilsvarende gjelder hvis Brukere utfører handlinger som er i strid med norsk lov. Tilgangen kan bli sperret med umiddelbar virkning og uten varsel. 

Kriminelle forhold som utføres av Brukeren eller andre kan bli politianmeldt.

8. Rett til å analysere data til å forbedre Tjenesten


Pashn forbeholder seg retten til å innhente og bruke enkelte typer data til analyseformål for å forbedre Tjenesten. Generering av analysedata vil skje på din lokale enhet, slik at informasjon som overføres til Pashn ikke inneholder identifiserende opplysninger, og vil kun sammenstilles til statistikk i helt anonym form. 

Bruk av personopplysninger er behandlet i Pashn sin personvernerklæring.

 

9. Forbehold om produktets funksjonalitet og ytelse


Selv om Pashn vil gjøre sitt beste for å levere en god tjeneste, vil Tjenesten leveres slik den er, og det gis ingen direkte eller indirekte garanti med hensyn til dette. Tilsvarende gis det ingen garanti for at Tjenesten vil være sikker, feilfri, uten virus eller skadelig programkode eller møte noen form for krav til ytelse eller kvalitet. Pashn fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti, inkludert og uten unntak, garantier for egnethet for bestemte formål, overholdelse, kapabilitet, sikkerhet og nøyaktighet. Det gis ingen garanti for at Tjenesten er tilgjengelig til enhver tid. Vi garanterer ikke at din bruk av Pashn vil møte dine behov eller krav. Vi kan heller ikke garantere at eventuelle feil i drift eller funksjonaliteten til Tjenesten eller andre ressurser vi tilbyr vil bli reparert eller rettet opp. 

Du bruker Tjenesten for egen risiko og på eget ansvar. Pashn og eierne av Tjenesten gir ingen garanti med hensyn til at Tjenesten har tilfredsstillende kvalitet eller er egnet for et bestemt formål. Verken Pashn eller tredjepartsleverandører garanterer for at Tjenesten ikke inneholder skadelig programvare. Pashn garanterer på ingen måte for, og er ikke forpliktet av, noen form for informasjon eller råd fra Tjenesten, enten dette er fremsatt muntlig eller skriftlig, med unntak av det som følger uttrykkelig av disse brukervilkårene. Denne bestemmelsen gjelder så langt noe annet ikke følger av ufravikelig lov.

Funksjonaliteten i Tjenesten kan fra tid til annen endres, og Pashn kan fritt og uten forvarsel gjøre om på oppsett, utforming, innholdet og reglene for bruk av denne.

10. Ansvarsbegrensning og skadesløsholdelse


Bruken av Tjenesten foregår på egen risiko og Brukeren påtar seg fullt ansvar og risiko for tap på bakgrunn av egen bruk, inkludert, men ikke begrenset til, tap av tjeneste eller data. Pashn tar ikke ansvar for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller erstatningspliktige skader, verken på bakgrunn av kontrakt, lov, skade (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet) eller annet knyttet til, eller som følge av, bruken av Tjenesten, inkludert kostnader og økonomisk tap som følge av samlivsbrudd, selv om Pashn har kjennskap til, eller burde hatt kjennskap til muligheten for slike skader eller tap. 

Pashn gir ingen garanti for at bruk av Tjenesten vil påvirke ditt parforhold positivt, og du kan ikke holde Pashn ansvarlig for råd og veiledninger som gis gjennom Tjenesten. På grunn av at Tjenesten har begrenset med informasjon om deg, din partner og deres forhold, vil ikke Tjenesten alltid kunne gi råd som passer for deg og din partner. Bruk av de råd, veiledninger og tips som gis gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar, og Brukeren påtar seg fullt ansvar og risiko for denne bruken.

Du erkjenner at ditt eneste sanksjonsmiddel ved problemer, misnøye eller manglende effekt med Tjenesten er å avslutte ditt abonnement og avinstallere Tjenesten. Hvis du bytter enhet og ikke husker ditt passord ved innlogging i appen, vil vi ikke kunne gjenopprette dine data fra vår krypterte kopi. Du erkjenner at du i slike tilfeller ikke har krav refusjon fra Pashn for betaling for ditt abonnement, og at hvis du ikke ønsker å benytte appen videre kan kansellere ditt abonnement med den følge at du må betale ut for den abonnementsperioden du er inne i. 

Enkelte lenker i Tjenesten kan lede til nettsteder, ressurser eller verktøy som vedlikeholdes av en tredjepart som er utenfor Pashn sin kontroll. Uten å begrense førnevnte, gis ingen direkte eller indirekte garantier vedrørende slike nettsteder, ressurser og verktøy, og lenker til slike nettsteder, ressurser eller verktøy skal ikke oppfattes som godkjennelse av eller støtte til fra Pashn. 

Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder så langt de er tillatt ved lov. 

Så langt det står seg i henhold til gjeldende rett, samtykker du i å holde Pashn skadesløs for alle tap, utgifter, skader og kostnader, herunder rimelige advokatsalærer, som er et resultat av et brudd på disse vilkårene eller unnlatelse av å oppfylle forpliktelser knyttet til kontoen din, pådratt av deg eller andre som bruker kontoen din.

11. Avslutning av brukerkonto


Brukere kan avslutte sin brukerkonto hos Pashn til enhver tid. Brukeren kan si opp sitt abonnement slik det fremgår av punkt 4 i disse brukervilkårene. Disse Brukervilkårene vil gjelde til brukerkontoen avsluttes av Brukeren eller av Pashn. Pashn kan avslutte avtalene eller suspendere din tilgang til Tjenesten til enhver tid, herunder ved tilfeller av uautorisert bruk av Tjenesten, eller mistanke om slik uautorisert bruk, og/eller dersom avtalene ikke holdes. Du samtykker til at Pashn ikke skal ha noen forpliktelser eller ansvar overfor deg dersom du eller Pashn avslutter avtalen. Samtidig samtykker du til at Pashn ikke er forpliktet eller ansvarlig for å refundere beløp som du allerede har betalt, med mindre det følger av ufravikelig lov. 

Unntatt er de bestemmelser som, enten uttrykkelig eller av natur, må fortsette å gjelde også etter opphør av avtalen.

12. Endring av brukervilkår


Pashn forbeholder seg retten til å oppdatere disse Brukervilkårene etter eget ønske. Brukervilkårene kan oppdateres uten at Brukere av Tjenesten varsles, og det er Brukere sitt ansvar å til enhver tid være kjent med innholdet i Brukervilkårene. Ved større endringer av Brukervilkårene vil Pashn varsle Brukere om dette gjennom Tjenesten eller per e-post. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse av endringer og et samtykke til de endrede vilkårene. Brukere som ikke ønsker å benytte Tjenesten følge av endringene kan til enhver tid avslutte sin brukerkonto hos Pashn ved å kontakte oss.

Pashn står fritt til å endre pris på bruk av Tjenesten til enhver tid. Prisendringer vil bli kommunisert på forhånd, og har ikke tilbakevirkende effekt på kjøp av tjenester som allerede er gjort. Ved videre bruk av Tjenesten godtar Brukeren de nye prisvilkårene.

13. Tvister


Disse Brukervilkårene reguleres av norsk lov. Ved uenighet og tvister rundt Brukervilkårene og bruk av Tjenesten, godtar Brukere av Tjenesten at Telemark tingrett, rettssted Skien er riktig verneting.

14. Diverse


a. Forrangsbestemmelse 
Det som er angitt i denne avtale utgjør alle vilkår og betingelser som gjelder i avtaleforholdet mellom deg og Pashn. Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Pashn som er knyttet til de samme avtaleobjektene, både tidligere skriftlige og muntlige avtaler.

 

b. Overføring av avtaleposisjoner 
Pashn kan delegere alle eller deler av sine plikter etter avtalen. Pashn kan også overføre en eller flere deler av avtalen. Du har ikke rett til å overføre din avtaleposisjon, verken helt eller delvis, og du kan heller ikke selge, leie ut, lease eller viderelisensiere dine rettigheter etter avtalen, til en tredjepart.


bottom of page