top of page

Personvernerklæring

Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi informasjon om hvordan og hvorfor Pashn AS («Pashn») samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot brukere av tjenesten Pashn. Personvernerklæringen gjelder all behandling av personopplysninger som Pashn utfører, inkludert på nettsiden www.pashn.no og gjennom applikasjoner. Behandlingen vil hovedsakelig gjelde personopplysninger som vi samler inn hvis du registrerer deg som bruker av tjenesten.

Vi behandler dine personopplysninger på en lovlig og transparent måte, i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Pashn, ved selskapets daglige leder, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Pashn. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom Pashn, og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne levere vår tjeneste til brukere av Pashn, for å kunne administrere vår virksomhet, og ellers for å kunne oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Pashn har til formål å tilby en digital rådgivningstjeneste for par gjennom våre mobile applikasjoner. Tjenestens mål er å gi brukerne viktige verktøy for å kunne få det bedre i sin parrelasjon. Vi samler inn så få personopplysninger som mulig om deg, slik at du kan bruke tjenesten i trygghet om at ditt personvern er ivaretatt.

Konfidensiell behandling av dine personopplysninger

Gjennom vår tjeneste vil du kunne oppgi opplysninger om deg selv og din partner som er svært personlige, og som for de fleste vil oppfattes som intime og sensitive. Vi tar ansvaret med behandling av dine personopplysninger med stort alvor. Nedenfor har vi svart på noen viktige spørsmål som du kanskje har om vår behandling av dine personopplysninger.

Kan noen se informasjonen om mitt parforhold?

De opplysninger du velger å oppgi om ditt parforhold og din partner krypteres og lagres lokalt på din mobiltelefon. Disse personopplysningene overføres derfor ikke over internett, og lastes ikke opp til våre servere. Ingen andre enn deg har tilgang til disse opplysningene.

Er mine opplysninger lagret trygt?

Vi benytter oss av kryptering for å sikre at uvedkommende ikke kan få tilgang til dine personopplysninger. De opplysningene du registrerer om deg selv, lagres på en server hos Microsoft Azure som er lokalisert i Europa. Dette er din e-postadresse, ditt passord, ditt fornavn og ditt profilbilde. Øvrige opplysninger om ditt parforhold som du oppgir lagres kun lokalt på din mobiltelefon.

Ingen utlevering av dine personopplysninger

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til en tredjepart. På et senere tidspunkt vil vi kunne innføre samarbeid med tredjeparter som tilbyr relevante varer og tjenester for deg. I slike tilfeller vil vi ikke dele informasjon med tredjeparter som kan identifisere hvem du er.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten gjør vi bruk av databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Hvordan, hvorfor og hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Som registrert bruker av Pashn

Vi samler inn og behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å levere vår rådgivningstjeneste som tilbys til Pashn sine brukere.

Ved oppretting av brukerkonto hos oss samler vi inn minst mulig personopplysninger om deg som kan identifisere deg. Du trenger ikke å oppgi ditt etternavn eller ditt ordentlig fornavn hvis du ikke ønsker. Du kan velge å laste opp et profilbilde hvis du ønsker.

Vi samler inn din e-post for å kun for å bekrefte din konto, og for at du skal kunne få tilsendt et nytt passord hvis du glemmer det.

Opplysninger om ditt parforhold samles inn for å oppfylle tjenestens formål.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Pashn er avtale om bruk av tjenesten mellom deg og Pashn. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til offentlige etater for funksjonalitet knyttet til betaling, eller vår berettigede interesse.

Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i tjenesten. Vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til god administrering av tjenesten innenfor virksomheten.

Du må sørge for at e-postadressen som du oppgir til Pashn holdes riktige til enhver tid.

Som besøkende av våre nettsider

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har besøkt vårt nettsted. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Ved besøk på våre nettsider vil du få opp en valgmulighet om hvilke informasjonskapsler du ønsker å godta.

Bruk av nettsider og tjenester fra tredjeparter

Pashn kan inneholde linker som kan peke til andre nettsider og nettbaserte tjenester. Disse vil ikke være regulert av denne personvernerklæringen, og det anbefales at du gjør deg kjent med personvernvilkår for slike sider ved bruk av disse.

Sletting av dine personopplysninger

Pashn vil slette dine personopplysninger hvis du velger å slette din brukerkonto hos oss.

Vi vil også slette dine personopplysninger hvis din brukerkonto hos oss har vært inaktiv i to år. Vi vil på forhånd sende deg en e-post med påminnelse før opplysningene slettes.

Dersom du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode, eksempelvis som følge av lovkrav i bokføringsloven.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Pashn i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt.

 

Anmodningene kan sendes gjennom vårt kontaktskjema inne på din profil eller ved å sende en e-post til: support@pashn.no. ​ 

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. 

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. e-postadresse), kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. 

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette. 

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til Pashn, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig. 

til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du på enkelte vilkår be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss ved å bruke kontaktskjemaet inne på din profil eller sende e-post til: support@pashn.no.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon. Dersom det skjer vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil brukere få tilsendt en e-post om dette.

bottom of page