top of page

Integritetspolicy

Genom denna integritetspolicy vill vi ge information om hur och varför Pashn AB ("Pashn") samlar in och behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy riktar sig till användare av tjänsten Pashn. Integritetspolicyn gäller all behandling av personuppgifter som Pashn utför, inklusive på webbplatsen www.pashn.no och genom applikationer. Behandlingen kommer huvudsakligen att gälla personuppgifter som vi samlar in om du registrerar dig som användare av tjänsten.

 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och transparent sätt, i överensstämmelse med det vid varje tidpunkt gällande dataskyddsregelverket. Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Pashn, genom bolagets verkställande direktör, är ansvarig för uppgifter som samlas in och behandlas av Pashn. Integritetspolicyn som följer nedan innehåller information du har rätt till när personuppgifter samlas in genom Pashn, och allmän information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vår användning av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna leverera vår tjänst till användare av Pashn, för att kunna administrera vår verksamhet, och annars för att kunna uppfylla de krav som ställs på oss som ansvariga för behandling av dina personuppgifter.

 

Pashn har som mål att erbjuda en digital rådgivningstjänst för par genom våra mobila applikationer. Tjänstens mål är att ge användarna viktiga verktyg för att kunna må bättre i sin parrelation. Vi samlar in så få personuppgifter som möjligt om dig, så att du kan använda tjänsten med trygghet om att din integritet är skyddad.

 

Konfidentiell behandling av dina personuppgifter

Genom vår tjänst kommer du att kunna ange uppgifter om dig själv och din partner som är mycket personliga och som för de flesta kommer att uppfattas som intima och känsliga. Vi tar ansvaret för behandling av dina personuppgifter med stort allvar. Nedan har vi svarat på några viktiga frågor som du kanske har om vår behandling av dina personuppgifter.

 

Kan någon se informationen om mitt parförhållande?

De uppgifter du väljer att ange om ditt parförhållande och din partner krypteras och lagras lokalt på din mobiltelefon. Dessa personuppgifter överförs därför inte över internet och laddas inte upp till våra servrar. Ingen annan än du har tillgång till dessa uppgifter.

 

Är mina uppgifter lagrade säkert?

Vi använder kryptering för att säkerställa att obehöriga inte kan få tillgång till dina personuppgifter. De uppgifter du registrerar om dig själv lagras på en server hos Microsoft Azure som är belägen i Europa. Detta är din e-postadress, ditt lösenord, ditt förnamn och din profilbild. Övriga uppgifter om ditt parförhållande som du anger lagras endast lokalt på din mobiltelefon.

 

Ingen utlämning av dina personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part. Vid ett senare tillfälle kan vi införa samarbete med tredje parter som erbjuder relevanta varor och tjänster för dig. I sådana fall kommer vi inte att dela information med tredje parter som kan identifiera vem du är.

 

Personuppgifter kan göras tillgängliga för tredje part som hjälper oss med den tekniska driften av våra IT- och bokföringssystem. När vi ger tredje parter tillgång till personuppgifter på detta sätt använder vi databehandlaravtal så att vi säkerställer att tredje parterna följer våra krav på behandling av personuppgifter och gällande lagstiftning.

 

Hur, varför och hur länge behandlar vi personuppgifter?


Som registrerad användare av Pashn

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att leverera vår rådgivningstjänst som erbjuds till Pashns användare.

 

Vid skapande av användarkonto hos oss samlar vi in så lite personuppgifter om dig som möjligt som kan identifiera dig. Du behöver inte ange ditt efternamn eller ditt riktiga förnamn om du inte vill. Du kan välja att ladda upp en profilbild om du vill.

 

Vi samlar in din e-post endast för att bekräfta ditt konto och för att du ska kunna få ett nytt lösenord om du glömmer det.

 

Uppgifter om ditt parförhållande samlas in för att uppfylla tjänstens syfte.

 

Det rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i Pashn är avtal om användning av tjänsten mellan dig och Pashn. Hemställan i lag kan också vara en grund, exempelvis vid rapportering till offentliga myndigheter för funktionalitet kopplad till betalning, eller vår berättigade intresse.

 

Vi för statistik för att ha översikt över aktivitet i tjänsten. Vi har gjort en bedömning av om syftet med användningen av dina personuppgifter är proportionerlig jämfört med ditt integritetsskydd. Våra berättigade intressen innefattar möjligheten till god administration av tjänsten inom företaget.

 

Du måste se till att e-postadressen som du anger till Pashn är korrekt vid alla tillfällen.

 

Som besökare av våra webbsidor

Vi använder cookies på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil och vår webbsida kommer alltid att be din webbläsare om att få lagra cookien på din maskin. Vi gör detta för att vi ska komma ihåg dina handlingar, preferenser och hur ofta du har besökt vår webbplats. Vidare använder vi också cookies på våra sidor för att vi ska kunna föra statistik över hur ofta vår webbplats generellt används.

 

Vid besök på våra webbsidor kommer du att få upp ett val om vilka cookies du vill acceptera.

 

Användning av webbsidor och tjänster från tredje parter

Pashn kan innehålla länkar som kan peka till andra webbsidor och webbaserade tjänster. Dessa kommer inte att regleras av denna integritetspolicy, och det rekommenderas att du bekantar dig med integritetsvillkoren för sådana sidor vid användning av dessa.

 

Radering av dina personuppgifter

Pashn kommer att radera dina personuppgifter om du väljer att radera ditt användarkonto hos oss.

 

Vi kommer också att radera dina personuppgifter om ditt användarkonto hos oss har varit inaktivt i två år. Vi kommer i förväg att skicka dig en e-post med påminnelse innan uppgifterna raderas.

 

Om du gör en invändning mot behandlingen och det inte finns några mer vägande berättigade skäl för behandlingen, kommer vi att radera dina uppgifter.

 

Observera att det kan finnas lagkrav som gör att vi ändå är skyldiga att behålla dina personuppgifter under en viss period, exempelvis som följd av lagkrav i bokföringslagen.

 

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Här får du information om vilka dessa är och hur du kan utöva dessa rättigheter gentemot Pashn i samband med behandling av dina personuppgifter. Om du begär oss att utöva en eller flera av dessa rättigheter kommer vi att anpassa oss efter begäran inom en månad från det att den lämnades.

 

Begäranden kan skickas genom vårt kontaktformulär inne på din profil eller genom att skicka ett e-post till: support@pashn.no.

 

Insyn: Du kan skicka oss en förfrågan om insyn i vår behandling av dina personuppgifter.

 

Rättelse: Om du anser att uppgifterna vi har lagrat om dig inte är korrekta (t.ex. e-postadress), kan du när som helst begära att vi rättar detta.

 

Protestera: Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter, kan du protestera mot behandlingen.

 

Återkalla ditt samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kan lagra och behandla dina personuppgifter, där sådant samtycke har givits.

 

Radering: Om du protesterar mot behandlingen av dina personuppgifter, eller du återkallar ditt samtycke, kommer information som vi har lagrat om dig att raderas under förutsättning att vi inte har annan grund för att behålla dessa. Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas under andra omständigheter, kan du enkelt rikta en begäran till oss om detta.

 

Dataportabilitet: Du har rätt att begära dataportabilitet för uppgifter om dig själv som du har gett till Pashn, och som har behandlingsgrund i samtycke eller avtal. Om du vill utöva din rätt till portabilitet kommer de aktuella uppgifterna om dig att skickas till dig, eller en tredje part som du utser så länge detta är tekniskt möjligt.

 

Begränsa behandlingen: Om du önskar att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du under vissa villkor begära detta.

 

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter skulle vara i strid med dataskyddsförordningen, eller dataskyddsregelverket i övrigt, har du rätt att klaga på detta till Datainspektionen. Klagomål kan lämnas in på deras webbplatser; www.datainspektionen.se.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar angående din integritet, kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret inne på din profil eller skicka e-post till: support@pashn.no.

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan ändra på integritetspolicyn från tid till annan efter eget gottfinnande. När vi gör ändringar i denna förklaring kommer vi att ändra revisionsdatumet, och en modifierad integritetspolicy har verkan från revisionsdatumet. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna integritetspolicy för att vara informerad om hur vi skyddar din information. Om det sker väsentliga ändringar i integritetspolicyn, kommer användare att få ett e-postmeddelande om detta.

bottom of page